FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धी सुचना

अ. न. मी, कार्यालय सहयोगी र स्विपर को अवस्यक्ता

हरिपुर्वा नगरपालिकाको अत्यन्त जरूरी सुचना

दस्तावेज: 

ईन्जिनियर र सब-इन्जिनियर सफल उम्मेदबारहरुले सम्पर्क राख्नुपर्ने सम्बन्धी सुचना

इन्जिनियर तथा सब-इन्जिनियर को नतिजा प्रकाशन