FAQs Complain Problems

७५/७६

मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटि पढाउ कार्यक्रमको फारम

नमुना फारम

दस्तावेज: 

२०७६/०२/१० गते आयुर्वेद औषधालय हरिपुर्वामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर

निशुल्क स्वास्थ्य चेक जाँच र निशुल्क औषधी वितरण

आ. व. २०७५।०७६ को नगर स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम

२०७४।७५ को नगर स्तरिय संचालन गर्न बाकी योजनाहरु

घटना दर्ताका सुचना फारमहरु

सामाजिक घटना दर्ता गराउन आउने सम्पुर्ण सेवाग्राहीहरुले सम्बन्धित सुचना फारमहरु भरेर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।