FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगरपालिका तथा वडा कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धी सुचना

कोरोना भाईरस(COVID-१९) को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु मिति २०७६/१२/०९ देखि २०७६/१२/२१ गतेसम्म यस नगरकार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तरगतका सबै वडा कार्यालयहरु (स्वास्थ्य सेवा बाहेक) बन्द रहने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।साथै स्वास्थ्य सेवा

दस्तावेज: 

MIS-Operator र फिल्ड सहायकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना

MIS Operator र फिल्ड सहायक पदको लागि अन्तरवार्ता कार्यक्रम  मिति 2076/08/20 गते शुक्रवारको दिन संचालन हुने सम्बन्धित सबैमा  जानकारी गराईन्छ।

Pages