FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हरिपुर्वा नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सुचना

दस्तावेज: 

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट निति तथा कार्यक्रम

मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटि पढाउ कार्यक्रमको फारम

२०७६/०२/१० गते आयुर्वेद औषधालय हरिपुर्वामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर

निशुल्क स्वास्थ्य चेक जाँच र निशुल्क औषधी वितरण

आ. व. २०७५।०७६ मा स्विकृत भएको सम्पुर्ण वडाहरु १-९ सम्मका योजनाहरु

चालु आ. ब. २०७५/०७६ को अनुमानित आय-व्यय विवरण

उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने डोम, मुसहर, चमार र अपाङ्गता भएका बिद्यार्थीका लागि छात्रवृती सम्बन्धी सुचना

शिक्षा विकास निर्देशनालयको मिति २०७५-०९-२७ गते प्रकाशीत सुचना

दस्तावेज: