FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगरपालिका तथा वडा कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धी सुचना

कोरोना भाईरस(COVID-१९) को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु मिति २०७६/१२/०९ देखि २०७६/१२/२१ गतेसम्म यस नगरकार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तरगतका सबै वडा कार्यालयहरु (स्वास्थ्य सेवा बाहेक) बन्द रहने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।साथै स्वास्थ्य सेवा

दस्तावेज: 

स्वयंसेवकका रुपमा कार्य गर्न ईच्छुक युवाहरुका लागि शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको सुचना

करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

घर भाडामा दिने सम्बन्धी सुचना

माघ १4 गते मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ निशुल्क छोरी शिक्षा बीमा शिविरमा सहभागी हुने बारे अत्यन्त जरुरी सुचना

प्रदेश सरकार, प्रदेश नं.

MIS-Operator र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस समबन्धमा

दस्तावेज: 

MIS-Operator र फिल्ड सहायकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना