FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटि पढाउ कार्यक्रमको फारम

२०७५/०२/१० गते आयुर्वेद औषधालय हरिपुर्वामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर

निशुल्क स्वास्थ्य चेक जाँच र निशुल्क औषधी वितरण

आ. व. २०७५।०७६ मा स्विकृत भएको सम्पुर्ण वडाहरु १-९ सम्मका योजनाहरु

चालु आ. ब. २०७५/०७६ को अनुमानित आय-व्यय विवरण

उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने डोम, मुसहर, चमार र अपाङ्गता भएका बिद्यार्थीका लागि छात्रवृती सम्बन्धी सुचना

शिक्षा विकास निर्देशनालयको मिति २०७५-०९-२७ गते प्रकाशीत सुचना

दस्तावेज: 

स्वयं सेवक आवस्यक्ता सम्बन्धी सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७५/०८/०९)

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्रि कृषि धान जोन कार्यालयमा कृषक समुह सुचिकृत हुन सुचना

सुचिकृत हुने अन्तिम मिती २०७५/०८/०९ गते रहेको छ। 

फारमहरु डाउनलोड गर्नुहोस।