FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हरिपुर्वा नगरपालिकाको छैठौ नगरसभामा प्रस्तुत बजेट

७७/७८ 07/09/2020 - 16:58 PDF icon Budget_HaripurwaMunicipality_2077-078.pdf

सुचना सम्बन्धमा

७६/७७ 07/04/2020 - 13:42

पेश्की फर्छ्यौट गर्ने सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 05/27/2020 - 16:20

नगरपालिका तथा वडा कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 03/22/2020 - 17:33 PDF icon सुचना.PDF

करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 03/02/2020 - 15:37 PDF icon विज्ञापन.pdf

बाटो निर्माणका लागि घर भत्काउने सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 02/28/2020 - 15:14 PDF icon File.PDF

घर भाडामा दिने सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 02/26/2020 - 09:51

MIS-Operator र फिल्ड सहायकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 12/15/2019 - 13:35

२०७६-०८-२० गतेको घटना प्रती नगर प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाईदै कर्मचारीहरु

७६/७७ 12/07/2019 - 15:55 PDF icon प्रेस विज्ञपती.pdf

MIS-Operator र फिल्ड सहायकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 12/04/2019 - 13:27

Pages