यान्त्रिक उपकरण आपुर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना