FAQs Complain Problems

नारायणदास राम मन्दिर

Read More

श्री केश्वर गरिब जनता मा.विद्यालय

Read More

राम जानकी मन्दिर(साह कुट्टि)

Read More

धर्मनाथ मन्दिर, धनकौल

Read More

नगर चित्र

Read More

जनप्रतिनिधीहरु

Read More

स्वास्थ्य चौकी धनकौल

Read More

संक्षिप्त परिचय

हरिपुर्वा नगरपालिका २०७३ फाल्गुन माहिनामा नेपाल सरकारले निर्णय अनुसार साविक गाविसहरु हरिपुर्वा, बसन्तपुर र धन्कौलपुर्व सम्मिलित गरी गठन गरीएको नगरपालिका हो । यो नगरपालिका मध्यामाञ्चल विकास क्षेत्रको जनकपुर अञ्चलभित्र पर्ने सर्लाही जिल्लाको दक्षिण पुर्वमा अवस्थित रहेको नगरपालिका हो। यो नगरपालिका जम्मा ९ वटा वडामा विभाजन गरीएको छ । हरिपुर्वा बजार वडा नं ५ यसको प्रमुख केन्द्र हो।

भौगोलिक अवस्थिति सिमाना जनसंख्या पर्यटकिय क्षेत्रहरु

प्रदेश नं.-                २ 

अञ्चल (राजधानी)   जनकपुर

जिल्लाः                  सर्लाही

निर्वाचन क्षेत्रः          ४

क्षेत्रफलः                 ३०.५० वर्ग किमि

                              ४५०३ बिघा

वडा संख्याः             ९

उचाईः                    १००-१०५ मि.   

पूर्वः                         हल्दी खोला र महोत्तरी जिल्ला    

पश्चिमः                   ईश्‍वरपुर न.पा., ब्रह्मपुरी
                               गा.पा.,पर्सा गा.पा.

उत्तरः                     ईश्‍वरपुर न.पा.

दक्षिणः                    पर्सा गा.पा. 

अवस्थिति  अक्षांशः   २६.८७२०२१-२६.९५६४७१ 

देशान्तरः                 ८५.६५८५३१-८५.७२१७४२

कुल जनसंख्या:     ३६०४२ (२०६८ अनुसार)

महिलाः                  १७४६५

पुरुषः                      १८५७७

जनघनत्व:               ११८२

घरधुरी:                    ५९०४

शिक्षीत प्रतिशतः     ३६.६६

धर्मनाथ महादेव(३)

राम जानकी मठ (२)(५)(९)

महादेव मन्दिर (९)

सल्हेश पोखरी (मठ/मन्दिर)(१)   

 महारानी(२)

कालिका मन्दिर(६)

धरौटी फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु के के हुन?

(१) ब्यहोरा सहितको निवेदन

(२) योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुखको सिफारिस

(३) कार्यालय प्रमुख को तोक र आदेश

(४) निवेदन दर्ता

(५) धरौटी फिर्ताको निर्णय

व्यवसाय नवीकरण प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन ?

व्यवसाय नवीकरण प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् |

१) निवेदन पत्र
२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
३)  स्थानीय  तहबाट  दर्ता  भएकोे  व्यवसाय  दर्र्ताको प्रमाणपत्रकोे प्रमाणित प्रतिलिपी
४) बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी
५)  आप्नै  घर  टहरा  भए  चालु  आ.व.  सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद ।

घर बाटो प्रमाणितको सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

घर बाटो प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् |

१)  निवेदन  (बाटोको  नाम,  टोल  समेत  खुलाउने) नागरिकता प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि
२) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाका प्रमाणित प्रतिलिपि
३) जग्गा रहेका क्षेत्रका प्रमाणित सक्कलनापी नक्सा
४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
५) लिने दिने दुवै व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रकोे प्रमाणपत्र प्रमाणित प्रतिलिपी सहित उपस्थित हुनु पर्ने वा निजहरुले दिएका अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपी
६) स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन

मृतक सँगको नाता प्रमाणितको सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

 

मृतक सँगको  नाता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् |

१) निवेदन तथा नाता खुल्ने प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि
२) हकदारहरुका नागरिकता प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि
३) मृत्यू दर्र्ता प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि
४) मृतकका नागरिकता प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि
५) हकवाला नावालक भए जन्म दर्ता प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि
६) वसाँई सरी आएको हकमा बसाई सराईको प्रतिलिपि
७) हकदारहरुका पासपोर्ट साईजका फोटो ४ प्रति
८) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का
९) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
Phone:
९८४४११२८४९
नगर उप प्रमुख
Phone:
९८४४०४६९२२

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
Email:
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Email:
ito.haripurwamun@gmail.com
शाखा अधिकृत
Email:
सव इन्जिनियर
Email:

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क त्यसपछी नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) दुलाहा/दुलहीको नागरीकताको प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि र १ थान पासपाेर्ट साइज फाेटाे
३) दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाईको नागरीकताको प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क त्यसपछी रु.५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. आमा र बाबुको नागरिक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि- १/१ थान

     नभएमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२. जन्म दर्ताको सुचना फारम

 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- उजुरि परेको ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- न्यायिक समितिको अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- हरिपुर्वा न.पा.को कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

उजुरिको निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- हरिपुर्वा नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- हरिपुर्वा नगरपालिकाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१) विधान वा नियमावली, निवेदन र नागरिकता
प्रमाणपत्रकोे प्रतिलिपि
२) सस्ंथा भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर
तिरेकोे रसिद/ नतिरेको भए तिर्न बुभाउनु पर्ने
३) सस्ंथा आफ्नो घरमा बस्ने भए सोका जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण
स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- उप्लब्ध भए अनुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- बेचन भन्ने उपेन्द्र राय
सेवा दिने कार्यालयः- हरिपुर्वा नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१००० प्रतिघण्टा र ईन्धन
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन र राजस्व बुझाएको विल

बजेट, कार्यक्रम तथा योजना परियोजना