FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निजी स्वास्थ्य संस्था र  स्थानीय तह बिचमा समन्वय बैठक

२०८१ आषाढ  १९ गते हरिपुर्वा नगरपालिकामा नगर प्रमुख श्री विनोद कुमार साह ज्यू को अध्यक्षतामा  निजी स्वास्थ्य संस्था र  स्थानीय तह बिचमा समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ ।  USAID ARH परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न बैठकमा  स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने  नीजी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थित थियो। कार्यक्र

कार्यादेश सम्बन्धि सूचना

यस हरिपुर्वा नगरपालिकाको आ.व. 2080/081 को नगरसभाबाट स्वीकृत योजना/ कार्यक्रमहरुको कार्यादेश मिति 2081 जेठ मसान्तसम्म मात्र हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ।