FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रकाशित मतदाता नामावली

हेर्नका लागि संलग्न ड्राईभ लिंक बाट डाउनलोड गर्नुहोला।

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धमा

मतदाता नामावली हेर्नको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला।