FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विवरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

आयुर्वेदिक औषधी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना

खर्च शिर्षक अनुसार बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण

प्ररम्भिक रुपमा पहिचान भएका गरिब परिवारहरुको सुचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन दर्ता सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे (का.स.,सरसफाई, चालक)