FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपन/कृषि वन स्थापना सम्बन्धी सूचना

निजि जग्गामा कृषि वन स्थापना सम्बन्धि सूचना।

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

रामजानकी मा.वि.को जग्गावाली ठेक्का सम्बन्धी सूचना

आ.व.२०८०/०८१ को अनुमानित आय-व्यय

Haripurwa Municipality Health sector Fact sheet 2079/080

दस्तावेज: