FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे (का.स.,सरसफाई, चालक)

सरसफाई कर्मचारी पदको अन्तर्वार्ता हुने बारेको सुचना

दस्तावेज: 

कार्यालय सहयोगी पदको अन्तर्वार्ता हुने बारेको सुचना

सवारी चालक पदको प्रयोगात्मक र अन्तर्वाता हुने बारेको सुचना

आ.व. २०७९।०८० को नगरसभाबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

नगरसभाको विशेष अधिवेशन स्थगित गरिएको सुचना

नविन सोच विचार संकलनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना