FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप सम्बन्धमा

पोखरी ठेक्का खुला डाक बढाबढ आब्हानको सुचना

दस्तावेज: 

धानको झारपात मार्ने बिषादी वितरण सम्बन्धी सुचना

आ.व.2078/79 को लागि पारित बजेट निति तथा कार्यक्रम

घर टहराको मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ती सम्बन्धी सुचना

विद्यार्थी मुल्याङ्कन, शैक्षिक सत्र एवं सिकाई निरन्तरता सम्बन्धमा

Swab collection सम्बन्धी सुचना

यहि मिति २०७८-०२-20 गते विहीबारको दिन यस नगर क्षेत्र भित्रका Covid-19 आशंकित ब्यक्तीहरुको PCR जाँचको लागि Swab Collection गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा ज्वरो आएका