FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

कोभिड १९ विरुद्ध VeroCell खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सुचना।

कोभिड १९ विरुद्धको Covishield खोपको दोस्रो मात्रा सम्बन्धमा

कोभिड-१९ बिरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउने सम्बन्धी सुचना

जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप सम्बन्धमा

पोखरी ठेक्का खुला डाक बढाबढ आब्हानको सुचना

दस्तावेज: 

धानको झारपात मार्ने बिषादी वितरण सम्बन्धी सुचना