FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हरिपुर्वा नगरपालिकाको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन,२०७९ ७९/८० 03/24/2023 - 15:43 PDF icon 79-8-29-5-2 हरिपुर्वा नगरपालिकाको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन,२०७९.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९ ७९/८० 03/24/2023 - 15:42 PDF icon 79-08-29-5-1नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९.pdf
सहकारी संस्था दर्ता निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 03/24/2023 - 15:41 PDF icon 78-12-13-4-4 सहकारी संस्था दर्ता निर्देशिका २०७८.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्वन्धी कार्यविधि 2078 ७८/७९ 03/24/2023 - 15:41 PDF icon 78-11-26-4-2 बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्वन्धी कार्यविधि 2078.pdf
हरिपुर्वा नगरपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 03/24/2023 - 15:40 PDF icon 78-06-07-4-1 हरिपुर्वा नगरपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, 207८.pdf
हरिपुर्वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 ७७/७८ 03/24/2023 - 15:39 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने विधेयक 2077.pdf
लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/24/2023 - 15:36 PDF icon 77-10-7 3-3 लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
हरिपुर्वा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७७ ७७/७८ 03/24/2023 - 15:35 PDF icon 77-6-30-3-2 हरिपुर्वा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७७.pdf
हरिपुर्वा नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/24/2023 - 15:34 PDF icon 77-5-21-3-1 हरिपुर्वा नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७७.pdf
कालिका पोलिटेक्निक ईन्ष्टिच्युट संचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/12/2023 - 12:16 PDF icon 78-12-13-5-3 कालिका पोलिटेक्निक ईन्ष्टिच्युट संचालन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages