FAQs Complain Problems

७७/७८

धानको झारपात मार्ने बिषादी वितरण सम्बन्धी सुचना

आ.व.2078/79 को लागि पारित बजेट निति तथा कार्यक्रम

घर टहराको मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ती सम्बन्धी सुचना

विद्यार्थी मुल्याङ्कन, शैक्षिक सत्र एवं सिकाई निरन्तरता सम्बन्धमा

Swab collection सम्बन्धी सुचना

यहि मिति २०७८-०२-20 गते विहीबारको दिन यस नगर क्षेत्र भित्रका Covid-19 आशंकित ब्यक्तीहरुको PCR जाँचको लागि Swab Collection गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा ज्वरो आएका

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

पकेट विकास कार्यक्रमका लागि कृषक समुह छनौट गरिएको सम्बन्धी सुचना