FAQs Complain Problems

७७/७८

विद्यार्थी मुल्याङ्कन, शैक्षिक सत्र एवं सिकाई निरन्तरता सम्बन्धमा

Swab collection सम्बन्धी सुचना

यहि मिति २०७८-०२-20 गते विहीबारको दिन यस नगर क्षेत्र भित्रका Covid-19 आशंकित ब्यक्तीहरुको PCR जाँचको लागि Swab Collection गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा ज्वरो आएका

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

पकेट विकास कार्यक्रमका लागि कृषक समुह छनौट गरिएको सम्बन्धी सुचना

घरधुरी सर्वेक्षण गरि विवरण पठाउने सम्बन्धमा

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- विद्यालयहरु सबै

नेपालको झण्डा