FAQs Complain Problems

MIS-Operator र फिल्ड सहायकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना

MIS Operator र फिल्ड सहायक पदको लागि अन्तरवार्ता कार्यक्रम  मिति 2076/08/20 गते शुक्रवारको दिन संचालन हुने सम्बन्धित सबैमा  जानकारी गराईन्छ।

आर्थिक वर्ष: