FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डको निर्णय

करार सेवा म्याद थप नहुने सम्बन्धमा

कालिका पोलिटेक्निक ईन्ष्‍टिच्युट संचालन कार्यविधि, 2078

पशु कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७६

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र कार्यविधी २०७६

निर्माण ब्यवसाय बिधेयक २०७६

नगरपालिकाको पदाधिकारीको आचार संहिता २०७६

आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७६