FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पशु कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७६

७७/७८ 08/18/2020 - 13:07 PDF icon 09-पशु कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७६.pdf

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र कार्यविधी २०७६

७७/७८ 08/18/2020 - 13:03 PDF icon 13-साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र कार्यविधी २०७६.pdf

निर्माण ब्यवसाय बिधेयक २०७६

७७/७८ 08/18/2020 - 13:00 PDF icon 08-निर्माण व्यवसाय विधेयक, २०७६.pdf

नगरपालिकाको पदाधिकारीको आचार संहिता २०७६

७७/७८ 08/18/2020 - 12:58 PDF icon 06-नगर पालिकाका पधधिकरिको आचार संहिता २०७६.pdf

आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७६

७७/७८ 08/18/2020 - 12:56 PDF icon 05-आर्थिक सहायता कार्यविधी, २०७६.pdf

निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्र प्रमाणिकरण नियमावली २०७६

७६/७७ 07/29/2020 - 17:12 PDF icon निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्र प्रमाणिकरण नियमावली २०७६.pdf

नगर कार्यपालिकाको कार्य बिभाजन नियमावली २०७६

७६/७७ 07/29/2020 - 17:08 PDF icon नगर कार्यपालिकाको कार्य बिभाजन नियमावली २०७६.pdf

नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७६

७६/७७ 07/29/2020 - 17:06 PDF icon नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७६.pdf

आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७६

७६/७७ 07/29/2020 - 17:02 PDF icon आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७६.pdf

नगर कार्यपालिकाको वैठक सञ्चालन कार्यविधी २०७६

७६/७७ 07/29/2020 - 16:57 PDF icon नगर कार्यपालिकाको वैठक सञ्चालन कार्यविधी २०७६.pdf